การสำรวจบริบทน้ำพริกจัดจ้านบ้านสมอคล้อย

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางโรง ได้ดำเนินการวางแผนและสำรวจข้อมูลบริบทและต้นทุนการผลิตน้ำพริกบ้านสมอคล้อย  ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยศึกษาบริบทเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกและฐานเรียนรู้น้ำพริกบ้านสมอคล้อย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป ซึ่งสรุปผลสำรวจได้ดังนี้

สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มน้ำพริกสมอคล้อย
หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง บางโรง อำเภอ/เขต คลองเขื่อน จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 088-2178785
ผู้จัดทำ กลุ่มสตรีหมู่ที่ 1
จุดเด่นของน้ำพริก
 เป็นการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านในชุมชน
 จะมีน้ำพริก 2 อย่าง คือ พริกแกง และ พริกเผา (ขายดี) **มีจุดเด่นคือ หอมและเหนียว**
 ผู้บริโภคติดใจทางด้านรสชาติดั้งเดิม เป็นต้นตำรับ มีแพคเกจที่สวย
 งบประมาณได้มาจากเกษตรอำเภอ 50,000 บาท ได้ทุกหมู่ นำเงินส่วนนี้มาซื้ออุปกรณ์ในการทำแปรรูป
ทางเกษตรให้ดำเนินการจัดสรรเองเลย
เคล็ดลับความอร่อย : ล้างพริกแล้วต้องนำไปตากแห้งก่อนที่จะนำมาทำพริกแกง
ถ้าพริกเปียกหรือมีความชื้น จะทำให้มีรสเปรี้ยวไม่อร่อย และเสียเร็ว
วัตถุดิบที่สำคัญ คือ ต้องใช้หอมแดง หอมจุกเท่านั้น
กะปิของมหาชัย เพราะมีกลิ่นหอม เนื้อเนียน และไม่มีกรวดหรือสิ่งเจือปน
รายละเอียดน้ำพริก
น้ำพริกที่ทำขาย มี 2 ชนิด คือ พริกแกง มีพริกเผา

การสำรวจต้นทุนวัตถุดิบ น้ำพริกจัดจ้านบ้านสมอคล้อย

ผลจากการสำรวจต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง และพริกเผาบ้านสมอคล้อย ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการคำนวณต้นทุนต่อกระปุก และกำไรที่จะได้รับ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ภาพกิจกรรม