สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา