คลองเขื่อน

กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเกษตร ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Farm

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐก …

กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเกษตร ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Farm Read More »

กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐก …

กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลคลองเขื่อน Read More »

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุมนไพร ยาดมสมุนไพรต้านโควิด ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐก …

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุมนไพร ยาดมสมุนไพรต้านโควิด ตำบลคลองเขื่อน Read More »

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุมนไพร ไซรัปมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐก …

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุมนไพร ไซรัปมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลคลองเขื่อน Read More »